Tańczyłaś

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: tańczyć

Sylaby 3

 • tań
 • czy
 • łaś
 • ta
 • ńczy
 • łaś

Głoski 8

 • t
 • a
 • ń
 • cz
 • y
 • ł
 • a
 • ś

Litery 9

 • T
 • a
 • ń
 • c
 • z
 • y
 • ł
 • a
 • ś

Komentarze