Tani

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 2

  • ta
  • ni

Głoski 4

  • t
  • a
  • ni
  • i

Litery 4

  • T
  • a
  • n
  • i

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):tanitani/tanie
Dopełniacz (kogo? czego?):taniegotanich
Celownik (komu? czemu?):taniemutanim
Biernik (kogo? co?):taniego/tanitanich/tanie
Narzędnik (z kim? z czym?):tanimtanimi
Miejscownik (o kim? o czym?):tanimtanich
Wołacz (hej!):tanitani/tanie

Komentarze