Technikum

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: nijaki

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 3

 • tech
 • ni
 • kum
 • te
 • chni
 • kum

Głoski 8

 • t
 • e
 • ch
 • n
 • i
 • k
 • u
 • m

Litery 9

 • T
 • e
 • c
 • h
 • n
 • i
 • k
 • u
 • m

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):technikumtechnika
Dopełniacz (kogo? czego?):technikumtechników
Celownik (komu? czemu?):technikumtechnikom
Biernik (kogo? co?):technikumtechnika
Narzędnik (z kim? z czym?):technikumtechnikami
Miejscownik (o kim? o czym?):technikumtechnikach
Wołacz (hej!):technikumtechnika

Komentarze

~ cambodga
1/15/24, 8:16 PM
pensil
~ Kursem 123
11/29/23, 2:39 PM
Uwu