Telewizja

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 4

 • te
 • le
 • wi
 • zja
 • te
 • le
 • wiz
 • ja

Głoski 9

 • t
 • e
 • l
 • e
 • w
 • i
 • z
 • j
 • a

Litery 9

 • T
 • e
 • l
 • e
 • w
 • i
 • z
 • j
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):telewizjatelewizje
Dopełniacz (kogo? czego?):telewizjitelewizji
Celownik (komu? czemu?):telewizjitelewizjom
Biernik (kogo? co?):telewizjętelewizje
Narzędnik (z kim? z czym?):telewizjątelewizjami
Miejscownik (o kim? o czym?):telewizjitelewizjach
Wołacz (hej!):telewizjotelewizje

Komentarze