Uciekliście

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: mnoga

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: uciec

Sylaby 4

 • u
 • cie
 • kli
 • ście
 • u
 • ciek
 • li
 • ście
 • u
 • ciek
 • liś
 • cie

Głoski 9

 • u
 • ci
 • e
 • k
 • l
 • i
 • ś
 • ci
 • e

Litery 11

 • U
 • c
 • i
 • e
 • k
 • l
 • i
 • ś
 • c
 • i
 • e

Komentarze