Uciekną

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: mnoga

Czas: przyszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: uciec

Sylaby 3

 • u
 • cie
 • kną
 • u
 • ciek

Głoski 6

 • u
 • ci
 • e
 • k
 • n
 • ą

Litery 7

 • U
 • c
 • i
 • e
 • k
 • n
 • ą

Komentarze