Uczę

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: pojedyncza

Czas: teraźniejszy

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: uczyć

Sylaby 2

  • u
  • czę

Głoski 3

  • u
  • cz
  • ę

Litery 4

  • U
  • c
  • z
  • ę

Komentarze