Uczesz się

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: pojedyncza

Tryb: rozkazujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: uczesać się

Sylaby 2

 • u
 • czesz się

Głoski 5

 • u
 • cz
 • e
 • sz si
 • ę

Litery 10

 • U
 • c
 • z
 • e
 • s
 • z
 • s
 • i
 • ę

Komentarze