Uczniowie

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: męskoosobowy

Przypadek: mianownik

Liczba: mnoga

Podział: rzeczownik żywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 3

 • u
 • cznio
 • wie
 • ucz
 • nio
 • wie

Głoski 6

 • u
 • cz
 • ni
 • o
 • wi
 • e

Litery 9

 • U
 • c
 • z
 • n
 • i
 • o
 • w
 • i
 • e

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):uczeńuczniowie
Dopełniacz (kogo? czego?):uczniauczniów/uczni
Celownik (komu? czemu?):uczniowiuczniom
Biernik (kogo? co?):uczniauczniów/uczni
Narzędnik (z kim? z czym?):uczniemuczniami
Miejscownik (o kim? o czym?):uczniuuczniach
Wołacz (hej!):uczniuuczniowie

Komentarze