Uczucie

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: nijaki

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 3

 • u
 • czu
 • cie

Głoski 5

 • u
 • cz
 • u
 • ci
 • e

Litery 7

 • U
 • c
 • z
 • u
 • c
 • i
 • e

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):uczucieuczucia
Dopełniacz (kogo? czego?):uczuciauczuć
Celownik (komu? czemu?):uczuciuuczuciom
Biernik (kogo? co?):uczucieuczucia
Narzędnik (z kim? z czym?):uczuciemuczuciami
Miejscownik (o kim? o czym?):uczuciuuczuciach
Wołacz (hej!):uczucieuczucia

Komentarze