Ugotuj

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: pojedyncza

Tryb: rozkazujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: gotować

Sylaby 3

 • u
 • go
 • tuj

Głoski 6

 • u
 • g
 • o
 • t
 • u
 • j

Litery 6

 • U
 • g
 • o
 • t
 • u
 • j

Komentarze