Umiało

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: umieć

Sylaby 3

 • u
 • mia
 • ło

Głoski 5

 • u
 • mi
 • a
 • ł
 • o

Litery 6

 • U
 • m
 • i
 • a
 • ł
 • o

Komentarze