Umiem

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: pojedyncza

Czas: teraźniejszy

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: umieć

Sylaby 2

 • u
 • miem

Głoski 4

 • u
 • mi
 • e
 • m

Litery 5

 • U
 • m
 • i
 • e
 • m

Komentarze