Uniwersytet

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 5

 • u
 • ni
 • wer
 • sy
 • tet
 • u
 • ni
 • we
 • rsy
 • tet

Głoski 11

 • u
 • n
 • i
 • w
 • e
 • r
 • s
 • y
 • t
 • e
 • t

Litery 11

 • U
 • n
 • i
 • w
 • e
 • r
 • s
 • y
 • t
 • e
 • t

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):uniwersytetuniwersytety
Dopełniacz (kogo? czego?):uniwersytetuuniwersytetów
Celownik (komu? czemu?):uniwersytetowiuniwersytetom
Biernik (kogo? co?):uniwersytetuniwersytety
Narzędnik (z kim? z czym?):uniwersytetemuniwersytetami
Miejscownik (o kim? o czym?):uniwersytecieuniwersytetach
Wołacz (hej!):uniwersytecieuniwersytety

Komentarze