Usłyszelibyśmy

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: mnoga

Tryb: przypuszczający

Strona: czynna

Bezokolicznik: usłyszeć

Sylaby 6

 • u
 • sły
 • sze
 • li
 • byś
 • my
 • u
 • sły
 • sze
 • li
 • by
 • śmy

Głoski 13

 • u
 • s
 • ł
 • y
 • sz
 • e
 • l
 • i
 • b
 • y
 • ś
 • m
 • y

Litery 14

 • U
 • s
 • ł
 • y
 • s
 • z
 • e
 • l
 • i
 • b
 • y
 • ś
 • m
 • y

Komentarze