Usłyszelibyśmy

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: mnoga

Tryb: przypuszczający

Strona: czynna

Bezokolicznik: usłyszeć

Sylaby 6

  • u
  • sły
  • sze
  • li
  • byś
  • my
  • u
  • sły
  • sze
  • li
  • by
  • śmy

Głoski 13

  • u
  • s
  • ł
  • y
  • sz
  • e
  • l
  • i
  • b
  • y
  • ś
  • m
  • y

Litery 14

  • U
  • s
  • ł
  • y
  • s
  • z
  • e
  • l
  • i
  • b
  • y
  • ś
  • m
  • y

Komentarze