Usuń

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: pojedyncza

Tryb: rozkazujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: usunąć

Sylaby 1

  • usuń

Głoski 4

  • u
  • s
  • u
  • ń

Litery 4

  • U
  • s
  • u
  • ń

Komentarze