Usunęlibyśmy

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: mnoga

Tryb: przypuszczający

Strona: czynna

Bezokolicznik: usunąć

Sylaby 6

 • u
 • su
 • li
 • byś
 • my
 • u
 • su
 • li
 • by
 • śmy

Głoski 12

 • u
 • s
 • u
 • n
 • ę
 • l
 • i
 • b
 • y
 • ś
 • m
 • y

Litery 12

 • U
 • s
 • u
 • n
 • ę
 • l
 • i
 • b
 • y
 • ś
 • m
 • y

Komentarze