Uszyły

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: mnoga

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: uszyć

Sylaby 3

 • u
 • szy
 • ły

Głoski 5

 • u
 • sz
 • y
 • ł
 • y

Litery 6

 • U
 • s
 • z
 • y
 • ł
 • y

Komentarze