Użyjcie

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: mnoga

Tryb: rozkazujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: użyć

Sylaby 3

 • u
 • żyj
 • cie
 • u
 • ży
 • jcie

Głoski 6

 • u
 • ż
 • y
 • j
 • ci
 • e

Litery 7

 • U
 • ż
 • y
 • j
 • c
 • i
 • e

Komentarze