Warstwa

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

 • war
 • stwa
 • wars
 • twa
 • warst
 • wa

Głoski 7

 • w
 • a
 • r
 • s
 • t
 • w
 • a

Litery 7

 • W
 • a
 • r
 • s
 • t
 • w
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):warstwawarstwy
Dopełniacz (kogo? czego?):warstwywarstw
Celownik (komu? czemu?):warstwiewarstwom
Biernik (kogo? co?):warstwęwarstwy
Narzędnik (z kim? z czym?):warstwąwarstwami
Miejscownik (o kim? o czym?):warstwiewarstwach
Wołacz (hej!):warstwowarstwy

Komentarze