Warszawa

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik własny

Sylaby 3

 • War
 • sza
 • wa
 • Wa
 • rsza
 • wa

Głoski 7

 • W
 • a
 • r
 • sz
 • a
 • w
 • a

Litery 8

 • W
 • a
 • r
 • s
 • z
 • a
 • w
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):WarszawaWarszawy
Dopełniacz (kogo? czego?):WarszawyWarszaw
Celownik (komu? czemu?):WarszawieWarszawom
Biernik (kogo? co?):WarszawęWarszawy
Narzędnik (z kim? z czym?):WarszawąWarszawami
Miejscownik (o kim? o czym?):WarszawieWarszawach
Wołacz (hej!):WarszawoWarszawy

Komentarze