Ważni

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męskoosobowy

Przypadek: mianownik

Liczba: mnoga

Stopień: równy

Sylaby 2

 • waż
 • ni
 • wa
 • żni

Głoski 5

 • w
 • a
 • ż
 • ni
 • i

Litery 5

 • W
 • a
 • ż
 • n
 • i

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):ważnyważni
Dopełniacz (kogo? czego?):ważnegoważnych
Celownik (komu? czemu?):ważnemuważnym
Biernik (kogo? co?):ważnegoważnych
Narzędnik (z kim? z czym?):ważnymważnymi
Miejscownik (o kim? o czym?):ważnymważnych
Wołacz (hej!):ważnyważni

Komentarze