Weźmiemy

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: mnoga

Czas: przyszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: wziąć

Sylaby 3

 • weź
 • mie
 • my
 • we
 • źmie
 • my

Głoski 7

 • w
 • e
 • ź
 • mi
 • e
 • m
 • y

Litery 8

 • W
 • e
 • ź
 • m
 • i
 • e
 • m
 • y

Komentarze