Widziałem

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: widzieć

Sylaby 3

 • wi
 • dzia
 • łem

Głoski 7

 • w
 • i
 • dzi
 • a
 • ł
 • e
 • m

Litery 9

 • W
 • i
 • d
 • z
 • i
 • a
 • ł
 • e
 • m

Komentarze