Widzieliśmy

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: mnoga

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: widzieć

Sylaby 4

 • wi
 • dzie
 • liś
 • my
 • wi
 • dzie
 • li
 • śmy

Głoski 9

 • w
 • i
 • dzi
 • e
 • l
 • i
 • ś
 • m
 • y

Litery 11

 • W
 • i
 • d
 • z
 • i
 • e
 • l
 • i
 • ś
 • m
 • y

Komentarze