Wieczór

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

 • wie
 • czór

Głoski 5

 • wi
 • e
 • cz
 • ó
 • r

Litery 7

 • W
 • i
 • e
 • c
 • z
 • ó
 • r

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):wieczórwieczory
Dopełniacz (kogo? czego?):wieczoruwieczorów
Celownik (komu? czemu?):wieczorowiwieczorom
Biernik (kogo? co?):wieczórwieczory
Narzędnik (z kim? z czym?):wieczoremwieczorami
Miejscownik (o kim? o czym?):wieczorzewieczorach
Wołacz (hej!):wieczorzewieczory

Komentarze