Wiedziało

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: wiedzieć

Sylaby 3

 • wie
 • dzia
 • ło

Głoski 6

 • wi
 • e
 • dzi
 • a
 • ł
 • o

Litery 9

 • W
 • i
 • e
 • d
 • z
 • i
 • a
 • ł
 • o

Komentarze