Więksi

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męskoosobowy

Przypadek: mianownik

Liczba: mnoga

Stopień: wyższy

Sylaby 2

 • wię
 • ksi
 • więk
 • si

Głoski 5

 • wi
 • ę
 • k
 • si
 • i

Litery 6

 • W
 • i
 • ę
 • k
 • s
 • i

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):większywięksi
Dopełniacz (kogo? czego?):większegowiększych
Celownik (komu? czemu?):większemuwiększym
Biernik (kogo? co?):większegowiększych
Narzędnik (z kim? z czym?):większymwiększymi
Miejscownik (o kim? o czym?):większymwiększych
Wołacz (hej!):większywiększi

Komentarze