Większą

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: żeński

Przypadek: biernik

Liczba: pojedyncza

Stopień: wyższy

Sylaby 2

 • wię
 • kszą
 • więk
 • szą

Głoski 5

 • wi
 • ę
 • k
 • sz
 • ą

Litery 7

 • W
 • i
 • ę
 • k
 • s
 • z
 • ą

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):większawiększe
Dopełniacz (kogo? czego?):większejwiększych
Celownik (komu? czemu?):większejwiększym
Biernik (kogo? co?):większąwiększe
Narzędnik (z kim? z czym?):większąwiększymi
Miejscownik (o kim? o czym?):większejwiększych
Wołacz (hej!):większawiększe

Komentarze