Więzienie

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: nijaki

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 3

 • wię
 • zie
 • nie

Głoski 6

 • wi
 • ę
 • zi
 • e
 • ni
 • e

Litery 9

 • W
 • i
 • ę
 • z
 • i
 • e
 • n
 • i
 • e

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):więzieniewięzienia
Dopełniacz (kogo? czego?):więzieniawięzień
Celownik (komu? czemu?):więzieniuwięzieniom
Biernik (kogo? co?):więzieniewięzienia
Narzędnik (z kim? z czym?):więzieniemwięzieniami
Miejscownik (o kim? o czym?):więzieniuwięzieniach
Wołacz (hej!):więzieniewięzienia

Komentarze