Wołam

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: pojedyncza

Czas: teraźniejszy

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: wołać

Sylaby 2

 • wo
 • łam

Głoski 5

 • w
 • o
 • ł
 • a
 • m

Litery 5

 • W
 • o
 • ł
 • a
 • m

Komentarze