Wolniejszy

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: wyższy

Sylaby 3

 • wol
 • niej
 • szy
 • wol
 • nie
 • jszy

Głoski 8

 • w
 • o
 • l
 • ni
 • e
 • j
 • sz
 • y

Litery 10

 • W
 • o
 • l
 • n
 • i
 • e
 • j
 • s
 • z
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):wolniejszywolniejsi/wolniejsze
Dopełniacz (kogo? czego?):wolniejszegowolniejszych
Celownik (komu? czemu?):wolniejszemuwolniejszym
Biernik (kogo? co?):wolniejszego/wolniejszywolniejszych/wolniejsze
Narzędnik (z kim? z czym?):wolniejszymwolniejszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):wolniejszymwolniejszych
Wołacz (hej!):wolniejszywolniejsi/wolniejsze

Komentarze