Wstanę

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: pojedyncza

Czas: przyszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: wstać

Sylaby 2

 • wsta

Głoski 6

 • w
 • s
 • t
 • a
 • n
 • ę

Litery 6

 • W
 • s
 • t
 • a
 • n
 • ę

Komentarze