Wyczyść

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: pojedyncza

Tryb: rozkazujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: wyczyścić

Sylaby 2

 • wy
 • czyść

Głoski 6

 • w
 • y
 • cz
 • y
 • ś
 • ć

Litery 7

 • W
 • y
 • c
 • z
 • y
 • ś
 • ć

Komentarze