Wydarzenie

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: nijaki

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 4

 • wy
 • da
 • rze
 • nie

Głoski 8

 • w
 • y
 • d
 • a
 • rz
 • e
 • ni
 • e

Litery 10

 • W
 • y
 • d
 • a
 • r
 • z
 • e
 • n
 • i
 • e

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):wydarzeniewydarzenia
Dopełniacz (kogo? czego?):wydarzeniawydarzeń
Celownik (komu? czemu?):wydarzeniuwydarzeniom
Biernik (kogo? co?):wydarzeniewydarzenia
Narzędnik (z kim? z czym?):wydarzeniemwydarzeniami
Miejscownik (o kim? o czym?):wydarzeniuwydarzeniach
Wołacz (hej!):wydarzeniewydarzenia

Komentarze