Wyprowadźcie

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: mnoga

Tryb: rozkazujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: wyprowadzić

Sylaby 4

 • wy
 • pro
 • wadź
 • cie
 • wy
 • pro
 • wa
 • dźcie

Głoski 10

 • w
 • y
 • p
 • r
 • o
 • w
 • a
 • ci
 • e

Litery 12

 • W
 • y
 • p
 • r
 • o
 • w
 • a
 • d
 • ź
 • c
 • i
 • e

Komentarze