Wyrzucam

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: pojedyncza

Czas: teraźniejszy

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: wyrzucać

Sylaby 3

 • wy
 • rzu
 • cam

Głoski 7

 • w
 • y
 • rz
 • u
 • c
 • a
 • m

Litery 8

 • W
 • y
 • r
 • z
 • u
 • c
 • a
 • m

Komentarze