Wysłałyśmy

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: mnoga

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: wysłać

Sylaby 4

 • wy
 • sła
 • łyś
 • my
 • wy
 • sła
 • ły
 • śmy

Głoski 10

 • w
 • y
 • s
 • ł
 • a
 • ł
 • y
 • ś
 • m
 • y

Litery 10

 • W
 • y
 • s
 • ł
 • a
 • ł
 • y
 • ś
 • m
 • y

Komentarze