Wyznanie

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: nijaki

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 3

 • wy
 • zna
 • nie
 • wyz
 • na
 • nie

Głoski 7

 • w
 • y
 • z
 • n
 • a
 • ni
 • e

Litery 8

 • W
 • y
 • z
 • n
 • a
 • n
 • i
 • e

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):wyznaniewyznania
Dopełniacz (kogo? czego?):wyznaniawyznań
Celownik (komu? czemu?):wyznaniuwyznaniom
Biernik (kogo? co?):wyznaniewyznania
Narzędnik (z kim? z czym?):wyznaniemwyznaniami
Miejscownik (o kim? o czym?):wyznaniuwyznaniach
Wołacz (hej!):wyznaniewyznania

Komentarze