Wyższa

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: wyższy

Sylaby 2

 • wyż
 • sza
 • wy
 • ższa

Głoski 5

 • w
 • y
 • ż
 • sz
 • a

Litery 6

 • W
 • y
 • ż
 • s
 • z
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):wyższawyższe
Dopełniacz (kogo? czego?):wyższejwyższych
Celownik (komu? czemu?):wyższejwyższym
Biernik (kogo? co?):wyższąwyższe
Narzędnik (z kim? z czym?):wyższąwyższymi
Miejscownik (o kim? o czym?):wyższejwyższych
Wołacz (hej!):wyższawyższe

Komentarze