Zagramy

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: mnoga

Czas: przyszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: zagrać

Sylaby 3

 • za
 • gra
 • my
 • zag
 • ra
 • my

Głoski 7

 • z
 • a
 • g
 • r
 • a
 • m
 • y

Litery 7

 • Z
 • a
 • g
 • r
 • a
 • m
 • y

Komentarze