Zagraniczny

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 4

 • za
 • gra
 • ni
 • czny
 • za
 • gra
 • nicz
 • ny

Głoski 10

 • z
 • a
 • g
 • r
 • a
 • ni
 • i
 • cz
 • n
 • y

Litery 11

 • Z
 • a
 • g
 • r
 • a
 • n
 • i
 • c
 • z
 • n
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):zagranicznyzagraniczni/zagraniczne
Dopełniacz (kogo? czego?):zagranicznegozagranicznych
Celownik (komu? czemu?):zagranicznemuzagranicznym
Biernik (kogo? co?):zagranicznego/zagranicznyzagranicznych/zagraniczne
Narzędnik (z kim? z czym?):zagranicznymzagranicznymi
Miejscownik (o kim? o czym?):zagranicznymzagranicznych
Wołacz (hej!):zagranicznyzagraniczni/zagraniczne

Komentarze