Zakładaliście

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: mnoga

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: zakładać

Sylaby 5

 • za
 • kła
 • da
 • li
 • ście
 • za
 • kła
 • da
 • liś
 • cie

Głoski 12

 • z
 • a
 • k
 • ł
 • a
 • d
 • a
 • l
 • i
 • ś
 • ci
 • e

Litery 13

 • Z
 • a
 • k
 • ł
 • a
 • d
 • a
 • l
 • i
 • ś
 • c
 • i
 • e

Komentarze