Zakocham się

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: pojedyncza

Czas: przyszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: zakochać się

Sylaby 3

 • za
 • ko
 • chać się

Głoski 8

 • z
 • a
 • k
 • o
 • ch
 • a
 • ć si
 • ę

Litery 12

 • Z
 • a
 • k
 • o
 • c
 • h
 • a
 • m
 • s
 • i
 • ę

Komentarze