Założylibyśmy

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: mnoga

Tryb: przypuszczający

Strona: czynna

Bezokolicznik: założyć

Sylaby 6

 • za
 • ło
 • ży
 • li
 • byś
 • my
 • za
 • ło
 • ży
 • li
 • by
 • śmy

Głoski 13

 • z
 • a
 • ł
 • o
 • ż
 • y
 • l
 • i
 • b
 • y
 • ś
 • m
 • y

Litery 13

 • Z
 • a
 • ł
 • o
 • ż
 • y
 • l
 • i
 • b
 • y
 • ś
 • m
 • y

Komentarze