Zamykam

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: pojedyncza

Czas: teraźniejszy

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: zamykać

Sylaby 3

 • za
 • my
 • kam

Głoski 7

 • z
 • a
 • m
 • y
 • k
 • a
 • m

Litery 7

 • Z
 • a
 • m
 • y
 • k
 • a
 • m

Komentarze