Zamyślenie

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: nijaki

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 4

 • za
 • my
 • śle
 • nie
 • za
 • myś
 • le
 • nie

Głoski 9

 • z
 • a
 • m
 • y
 • ś
 • l
 • e
 • ni
 • e

Litery 10

 • Z
 • a
 • m
 • y
 • ś
 • l
 • e
 • n
 • i
 • e

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):zamyśleniezamyślenia
Dopełniacz (kogo? czego?):zamyśleniazamyśleń
Celownik (komu? czemu?):zamyśleniuzamyśleniom
Biernik (kogo? co?):zamyśleniezamyślenia
Narzędnik (z kim? z czym?):zamyśleniemzamyśleniami
Miejscownik (o kim? o czym?):zamyśleniuzamyśleniach
Wołacz (hej!):zamyśleniezamyślenia

Komentarze