Zapukajcie

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: mnoga

Tryb: rozkazujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: zapukać

Sylaby 4

 • za
 • pu
 • kaj
 • cie
 • za
 • pu
 • ka
 • jcie

Głoski 9

 • z
 • a
 • p
 • u
 • k
 • a
 • j
 • ci
 • e

Litery 10

 • Z
 • a
 • p
 • u
 • k
 • a
 • j
 • c
 • i
 • e

Komentarze