Zaśpiewaj

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: pojedyncza

Tryb: rozkazujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: zaśpiewać

Sylaby 3

 • za
 • śpie
 • waj

Głoski 8

 • z
 • a
 • ś
 • pi
 • e
 • w
 • a
 • j

Litery 9

 • Z
 • a
 • ś
 • p
 • i
 • e
 • w
 • a
 • j

Komentarze