Zatańczycie

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: mnoga

Czas: przyszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: zatańczyć

Sylaby 4

 • za
 • tań
 • czy
 • cie
 • za
 • ta
 • ńczy
 • cie

Głoski 9

 • z
 • a
 • t
 • a
 • ń
 • cz
 • y
 • ci
 • e

Litery 11

 • Z
 • a
 • t
 • a
 • ń
 • c
 • z
 • y
 • c
 • i
 • e

Komentarze